Grundutbildning i implantatvård

Professionellt ledd samt effektiv och klinisk undervisning

Pohjolan Implanttikeskus Oy är en erfaren expert på tandimplantat och implantatvård. Därför kan vi också anordna högkvalitativa utbildningar som ger goda grunder inför kommande arbetsuppgifter. I grundutbildningen i implantatvård ingår:

 1. Grunder för implantatvård
 2. Planering av behandlingen
 3. Kirurgisk fas
 4. Protetisk fas och hemvård

Under utbildningen görs implantatbehandlingarna tillsammans med våra utbildare. Våra utbildare utför de första implantationerna samt instruerar och assisterar studerandena att installera det första implantatet. Även de protetiska faserna görs med samma princip, det vill säga genom att samarbeta.

I vårt utbildningscentrum finns övernattningslokaler. I samband med våra utbildningar anordnar vi naturutflykter och kockkurser som motvikt till den effektiva kliniska undervisningen.

Kontakta oss vid frågor gällande utbildning: info@implantti.fi

implanttihoidon-peruskoulutus
Vårt utbildningscentrum i den havsnära naturen

 • Helsingfors

  Pohjolan Implanttikeskus Oy / Dentti
  Mikaelsgatan 13 A 21; 6:e våning, 00100 HELSINGFORS
  Tfn 045 353 3498
  info@implantti.fi
 • Helsingfors

  Pohjolan Implanttikeskus Oy/Mita hammaslääkärit
  Fleminggatan 6 C, 00530 HELSINGFORS
  Tfn 09 753 9580
  info@implantti.fi
 • Ingå

  Implantatbehandlingar och påbyggnadsutbildning för tandläkare
  Storberget 1, 10210 INGÅ
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Klövskog

  Pohjolan Implanttikeskus Oy / KLÖVSKOG
  Viirintie 3, RK 113, 01800 KLÖVSKOG
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Lojo

  Oral Hammaslääkärit
  Handelsgatan 5, 08100 LOJO
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Nummela

  Vihdin Hammaspaikka
  Vihdintie 4-6, 03100 NUMMELA
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Nurmijärvi

  Uudenmaan Hammaspalvelu
  Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi