Saknar du en tand?

Implantatbehandling kan vara till stor hjälp vid olika typer av tandbrister

Ett tandimplantat är en skruv tillverkad av titan, som ersätter roten för den naturliga tand som saknas. Implantatet fästs i käkbenet, vilket det läker fast i. Efter att implantatet har läkt fast i benet gör tandläkaren den vita delen, det vill säga tandens krona, som fästs på implantatet.

Fördelarna med tandimplantat

En implantatbehandling av en enda tand förbättrar din tuggförmåga och är utseendemässigt naturlig. När flera förlorade tänder ersätts med implantat återställs styrkan i bettet. Implantaten förhindrar även att dina egna tänder börjar luta åt något håll. Med implantattänder kan man även undvika de problem som uppstår med traditionella proteser.

Om alla tänder saknas förbättrar implantatbehandlingen livskvaliteten avsevärt. På implantaten kan anläggas fasta, ordentliga tänder, varvid slutresultatet ser ut som ens naturliga tänder. En tandprotes som sitter dåligt kan fästas på plats endast med hjälp av fyra tandimplantat. I vissa fall kan avsaknaden av tänder till och med påverka talförmågan.

Varför ska man ersätta en tand som saknas?

Det lönar sig absolut att ersätta en tand som saknas för att till och med avsaknaden av en enstaka tand ger upphov till förändringar i tänderna. Tuggförmågan försvagas och avsaknaden kan ha en inverkan på utseendet. Varje enskild tand i tanduppsättningen både stöder och stödjer sig på de andra tänderna. Om det saknas en eller flera tänder, flyttar de kvarvarande tänderna på sig med tiden. Tänderna bredvid den saknade tanden kan även börja luta sig. Detta ger i sin tur upphov till förändringar i bettet, vilket kan leda till käkledbesvär och allmän försämring av munhälsa.


Behandlingsexempel

Implanttihoito

Med implantatbehandling kan åtgärdas alla typer av tandbrister.

Se fler exempel på behandlingar

 • Helsingfors

  Pohjolan Implanttikeskus Oy / Dentti
  Mikaelsgatan 13 A 21; 6:e våning, 00100 HELSINGFORS
  Tfn 045 353 3498
  info@implantti.fi
 • Helsingfors

  Pohjolan Implanttikeskus Oy/Mita hammaslääkärit
  Fleminggatan 6 C, 00530 HELSINGFORS
  Tfn 09 753 9580
  info@implantti.fi
 • Ingå

  Implantatbehandlingar och påbyggnadsutbildning för tandläkare
  Storberget 1, 10210 INGÅ
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Klövskog

  Pohjolan Implanttikeskus Oy / KLÖVSKOG
  Viirintie 3, RK 113, 01800 KLÖVSKOG
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Lojo

  Oral Hammaslääkärit
  Handelsgatan 5, 08100 LOJO
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Nummela

  Vihdin Hammaspaikka
  Vihdintie 4-6, 03100 NUMMELA
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi
 • Nurmijärvi

  Uudenmaan Hammaspalvelu
  Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI
  Tfn 040 747 0666
  info@implantti.fi