Professionell implantatvård ända sedan 1991

Pris för implantat 1600 € - 1800 €

Tandimplantat, det vill säga en konstgjord tandrot

Tandimplantaten är en trygg och säker behandlingsmetod

Med hjälp av implantatbehandling kan ersättas en eller fler tänder som saknas eller till och med en hel käke med nya tänder, alltså med en hel implantatbro/brygga.

Ett tandimplantat, det vill säga en konstgjord tandrot, tillverkas av hållfast och vävnadsvänligt titan som har konstaterats läka in i kroppen. Under läkningen växer tandimplantatet fast in i käkbenet. Under den protetiska arbetsfasen anläggs tandens synliga del, den så kallade kronan, ovanpå det benläkta implantatet och den implantatburna tanden blir en permanent del av de övriga tänderna. Även lösproteser kan stödas på tandimplantat för att hålla dem bättre på plats.

Implantat är en tillförlitlig behandlingsmetod som jämfört med andra protetiska behandlingsmetoder ger ett bättre och mera långsiktigt vårdresultat. Vår personal hos Pohjolan Implanttikeskus har en gedigen erfarenhet av att vårda implantatpatienter ända sedan 1991. Kontakta oss och fråga mer om tandimplantat! Läs även igenom delen Vanliga frågor.

Implantatkirurgi

En implantatoperation tar från en halv timme till två timmar beroende på ingreppets omfattning. Implantatoperationen kan utföras med lokalbedövning, men ofta används sedation, dvs. avslappnande medicinering. Medicinering med värkmedicin och antibiotika inleds i samband med ingreppet. Medicineringen pågår oftast i cirka en vecka. Behovet av sjukskrivning bedöms individuellt enligt ingrepp. Ungefär en vecka efter ingreppet kommer patienten på återbesök för kontrollundersökning och då tas även eventuella stygn bort. Det tar mellan sex veckor och sex månader för ett implantat att läka fast i benet. Innan den protetiska behandlingen ges, kontrolleras implantatets läkning med en röntgenbild och klinisk undersökning.

Protetisk behandling med implantat

I den protetiska fasen kräver den protetiska behandlingen 3–6 besök beroende på avtrycken och arbetets omfattning.

Vård efter insättning av tandimplantat

Implantattänder ska skötas på samma sätt som egna tänder. Utöver regelbunden tandvård hemma kontrolleras implantatets och de övriga tändernas skick vid en årlig undersökning. Vid de årliga undersökningarna tas ofta även röntgenbilder.

För vem passar en implantatbehandling?

En tandimplantatbehandling passar för så gott som alla oavsett ålder. Vid Pohjolan Implanttikeskus mottagningar utreder vi alltid patientens allmänna hälsotillstånd och kartlägger potentiella riskfaktorer. Storrökning utgör en av de få givna riskfaktorer som finns vid implantatbehandlingar, men vi försöker hjälpa våra patienter även att sluta röka.

Planering av implantatbehandling

Till planeringen av tandimplantatbehandlingen hör en undersökning av tänder och bett. Under den kliniska undersökningen används röntgenbilder som stöd. Avtryck tas ofta av patientens tänder med gipsmodeller för noggrannare analys av bettet. Utifrån undersökningarna upprättas en personlig vårdplan och en kostnadskalkyl upp för patienten.

keinojuuri

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy / Dentti

Mikonkatu 13 A 21; 6. våning, 00100 HELSINGFORS
Tfn 045 353 3498
info@implantti.fi

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy/Mita hammaslääkärit
Fleminggatan 6 C, 00530 HELSINGFORS
Tfn 09 753 9580
info@implantti.fi

Ingå

Implantatbehandlingar och påbyggnadsutbildning för tandläkare Storberget 1, 10210 INGÅ
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Klövskog

Pohjolan Implanttikeskus Oy / KLÖVSKOG 

Viirintie 3, RK 113, 01800 KLÖVSKOG
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Lojo

Oral Hammaslääkärit
Handelsgatan 5, 08100 LOJO
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nummela

Vihdin Hammaspaikka
Vihdintie 4-6, 03100 NUMMELA
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nurmijärvi

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Kontaktformulär

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!

Implantatvård
Att bli undervisningspatient
Grundutbildning i implantatvård
Påbyggnadsutbildning för tandläkare
Annan kontakt
Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
1. Rekisterinpitäjä

Pohjolan Implanttikeskus
Mikonkatu 13 A 21
00100 HELSINKI