Professionell implantatvård ända sedan 1991

Pris för implantat 1600 € - 1800 €

Grundutbildning i implantatvård

Professionellt ledd samt effektiv och klinisk undervisning

Pohjolan Implanttikeskus Oy är en erfaren expert på tandimplantat och implantatvård. Därför kan vi också anordna högkvalitativa utbildningar som ger goda grunder inför kommande arbetsuppgifter. I grundutbildningen i implantatvård ingår:

  1. Grunder för implantatvård
  2. Planering av behandlingen
  3. Kirurgisk fas
  4. Protetisk fas och hemvård

Under utbildningen görs implantatbehandlingarna tillsammans med våra utbildare. Våra utbildare utför de första implantationerna samt instruerar och assisterar studerandena att installera det första implantatet. Även de protetiska faserna görs med samma princip, det vill säga genom att samarbeta.

I vårt utbildningscentrum finns övernattningslokaler. I samband med våra utbildningar anordnar vi naturutflykter och kockkurser som motvikt till den effektiva kliniska undervisningen.

Kontakta oss vid frågor gällande utbildning: info@implantti.fi

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy / Dentti

Mikonkatu 13 A 21; 6. våning, 00100 HELSINGFORS
Tfn 045 353 3498
info@implantti.fi

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy/Mita hammaslääkärit
Fleminggatan 6 C, 00530 HELSINGFORS
Tfn 09 753 9580
info@implantti.fi

Ingå

Implantatbehandlingar och påbyggnadsutbildning för tandläkare Storberget 1, 10210 INGÅ
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Klövskog

Pohjolan Implanttikeskus Oy / KLÖVSKOG 

Viirintie 3, RK 113, 01800 KLÖVSKOG
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Lojo

Oral Hammaslääkärit
Handelsgatan 5, 08100 LOJO
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nummela

Vihdin Hammaspaikka
Vihdintie 4-6, 03100 NUMMELA
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nurmijärvi

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Kontaktformulär

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!

Implantatvård
Att bli undervisningspatient
Grundutbildning i implantatvård
Påbyggnadsutbildning för tandläkare
Annan kontakt
Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
1. Rekisterinpitäjä

Pohjolan Implanttikeskus
Mikonkatu 13 A 21
00100 HELSINKI