Saknar du en tand?

Implantatbehandling kan vara till stor hjälp vid olika typer av tandbrister

Ett tandimplantat är en skruv tillverkad av titan, som ersätter roten för den naturliga tand som saknas. Implantatet fästs i käkbenet, vilket det läker fast i. Efter att implantatet har läkt fast i benet gör tandläkaren den vita delen, det vill säga tandens krona, som fästs på implantatet.

Fördelarna med tandimplantat

En implantatbehandling av en enda tand förbättrar din tuggförmåga och är utseendemässigt naturlig. När flera förlorade tänder ersätts med implantat återställs styrkan i bettet. Implantaten förhindrar även att dina egna tänder börjar luta åt något håll. Med implantattänder kan man även undvika de problem som uppstår med traditionella proteser.

Om alla tänder saknas förbättrar implantatbehandlingen livskvaliteten avsevärt. På implantaten kan anläggas fasta, ordentliga tänder, varvid slutresultatet ser ut som ens naturliga tänder. En tandprotes som sitter dåligt kan fästas på plats endast med hjälp av fyra tandimplantat. I vissa fall kan avsaknaden av tänder till och med påverka talförmågan.

Varför ska man ersätta en tand som saknas?

Det lönar sig absolut att ersätta en tand som saknas för att till och med avsaknaden av en enstaka tand ger upphov till förändringar i tänderna. Tuggförmågan försvagas och avsaknaden kan ha en inverkan på utseendet. Varje enskild tand i tanduppsättningen både stöder och stödjer sig på de andra tänderna. Om det saknas en eller flera tänder, flyttar de kvarvarande tänderna på sig med tiden. Tänderna bredvid den saknade tanden kan även börja luta sig. Detta ger i sin tur upphov till förändringar i bettet, vilket kan leda till käkledbesvär och allmän försämring av munhälsa.

Behandlingsexempel

Implanttihoito

Med implantatbehandling kan åtgärdas alla typer av tandbrister.

Se fler exempel på behandlingar

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy / Dentti

Mikonkatu 13 A 21; 6. våning, 00100 HELSINGFORS
Tfn 045 353 3498
info@implantti.fi

Helsingfors

Pohjolan Implanttikeskus Oy/Mita hammaslääkärit
Fleminggatan 6 C, 00530 HELSINGFORS
Tfn 09 753 9580
info@implantti.fi

Ingå

Implantatbehandlingar och påbyggnadsutbildning för tandläkare Storberget 1, 10210 INGÅ
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Klövskog

Pohjolan Implanttikeskus Oy / KLÖVSKOG 

Viirintie 3, RK 113, 01800 KLÖVSKOG
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Lojo

Oral Hammaslääkärit
Handelsgatan 5, 08100 LOJO
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nummela

Vihdin Hammaspaikka
Vihdintie 4-6, 03100 NUMMELA
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Nurmijärvi

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI
Tfn 040 747 0666

info@implantti.fi

Kontaktformulär

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!

Implantatvård
Att bli undervisningspatient
Grundutbildning i implantatvård
Påbyggnadsutbildning för tandläkare
Annan kontakt
Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
1. Rekisterinpitäjä

Pohjolan Implanttikeskus
Mikonkatu 13 A 21
00100 HELSINKI